Welkom

DOOR DE NACHT VAN STRIJD EN ZORGEN

GAASTERLAND IN DE TWEEDE WERELDOORLOG


Als ik mensen in Gaasterland vroeg hoe zij de tijd van de Tweede Wereldoorlog ervaren hadden, dan kwam deze uitdrukking nogal eens naar boven. De titel van de serie is een verwijzing naar Gezang 459 uit het Liedboek voor de Kerken.

In de periode van 2005 tot en met 2019 heb ik op eigen initiatief als  liefhebber van de Gaasterlandse geschiedenis aan deze serie gewerkt. Het gaf mij veel voldoening om na mijn vervroegde uittreding als ambtenaar burgerzaken van de gemeente Gaasterlân-Sleat de oorlogsgeschiedenis aan het papier toe te vertrouwen. In het bureau Burgerzaken waren ondergebracht: het  Bevolkingsregister, de Burgerlijke Stand, de Militaire Zaken, de Vreemdelingenzaken en Overheidsverkiezingen. De daarbij opgedane kennis en informatie over personen kon ik gebruiken in het onderzoek naar wat er in Gaasterlân-Sleat tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Voorts heb ik inzicht gekregen in de omstandigheden waarin de Gaasterlanders destijds verkeerden en wat zij doormaakten.

Maar naderhand moet alles toch wel heel gemakkelijk innerlijk verwerkt zijn, omdat ik meerdere Gaasterlanders wel eens heb gevraagd wat er over die oorlogstijd in Gaasterland te vertellen viel. “Ja, die akelige  V-2 raketten in Rijs en dat Kamp in Sondel” en verder kwam men niet. Ik heb deze serie niet geschreven om personen te verheerlijken of aan de schandpaal te nagelen, maar om een beeld te geven van wat er zich heeft afgespeeld.  Ik hoop dat er niemand in Nederland nog weer eens over een nieuwe (Wereld-)oorlog in Nederland zal kunnen schrijven.

Ik bedank oprecht alle mensen en instanties die mij bij deze zoektocht geholpen hebben. Het zijn er velen geweest, zodat ik iedereen niet persoonlijk kan bedanken. Wel maak ik een uitzondering voor Sietske Dijkstra - Linzel uit Balk voor alle tijdrovende Nederlandstalige correcties en nuttige opmerkingen. Ook Harry Tollenaar uit Oudemirdum die het laatste gedeelte taalkundig heeft gecontroleerd. Tenslotte Henk de Kroon van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân bijzonder veel dank voor de technische begeleiding bij het opzetten van deze website.

Allegearre tige hertlik tank! (Fries voor: Allemaal heel hartelijk dank).

2019. Wijzigingen of aanvullingen kunnen worden doorgegeven aan het adres stichtinghwg@gmail.com

Vanaf eind april 2019 worden de oorlogsverhalen stuk-voor-stuk langzamerhand op deze website geplaatst. Het ligt in de bedoeling dat eind 2019 alle 1600 pagina's gepubliceerd zijn.

Mocht u van mijn gegevens gebruik maken, dan stel ik het zeer op prijs als u aan bronvermelding doet.

Voor alle overige Gaasterlandse geschiedenisverhalen kunt u terecht op: https://www.geschiedenisgaasterland.nl

JAN GEERT VOGELZANG