Lancering V2 in Rijs

DEZE PAGINA IS NOG ONDER CONSTRUCTIE

J.G. (John) Keulen heeft 78 x een V-2 lancering genoteerd; Rintje Mulder noteerde 70 x een V-2 start en Jan J. Van der Veer heeft 71 x een V-2 start opgeschreven. Uit een verkenningsrapport van de illegaliteit in Gaasterland is een beknopt overzicht van de starts in de periode 10 – 18 oktober 1944. Wim Stienstra uit Balk heeft in blauwe kleur de aanvullingen verwerkt uit de internetsite: V2rocket.com.

In het boek: De luchtoorlog boven ZW Friesland 1940-1945” noemt Jan J. Van der Veer weer het aantal van 69 lanceringen.

Alle drie personen hebben melding gemaakt van drie misstarts.

H. Twerda uit Bakhuizen vermeldt zowel een aantal van 75 als van 81 lanceringen, doch heeft daarvan geen individuele data en tijdstippen nagelaten. John Keulen en Rintje Mulder hebben 70 keer – onafhankelijk van elkaar – melding gemaakt van dezelfde lancering.

Met juridische zekerheid kan worden aangenomen dat er 70 lanceringen in Rijs hebben plaatsgevonden. 

John G.Keulen heeft aangegeven dat hij de tijdstippen heeft genoteerd zoals de St. Odulphuskerk in Bakhuizen die aangaf.

Deze kerk had de Duitse tijd. De tijden in Engeland en Nederland waren gedurende de periode van 2 oktober 1944 tot en met 1 april 1945 gelijk. Er was een ingewikkeld systeem. De Duitsers hadden kort na de bezetting van Nederland de Duitse- of Berlijnse tijd ingevoerd.

In Engeland waren er perioden waarin de ,,dubbele zomertijd” werd gebruikt. Nederland kende ook zomer- en wintertijden.

listv2-1