Plaquette Raadhuis Balk

Tekstvertaling:

GEVALLEN IN DE STRIJD TEGEN ONRECHT
EN SLAVERNIJ, DAT WIJ IN VREDE
VOOR RECHT EN VRIJHEID WAKEN.

Met deze gedenkplaat worden die Gaasterlanders herdacht die tijdens de oorlog het leven lieten als gevolg van hun dienstbaarheid aan het vaderland.

Dit zijn:

  • Jacobus Boomsma
  • Jeen Hornstra
  • Joop Schweitzer
  • Johannes Nagelhout
  • Teeuwes (en Anna) de Boer

Hun verhalen staan verderop op deze site onder het menu "Gaasterlandse slachtoffers".

Deze marmeren gedenkplaat is aangebracht aan de buitenmuur van het voormalige raadhuis van de gemeente Gaasterland in Balk. De gedenkplaat was op 4 mei 1953 – voorafgaand aan een stille tocht naar de begraafplaats in Harich – aan de gemeente geschonken door leden van de ex-illegaliteit. Initiator en promotor hiervan was de verzetsleider Benjamin Herre Steegenga uit Balk. Tegelijkertijd werd  ook een zitbank geschonken met de daarin gegraveerde jaartallen 1940 – 1945. De plaat en de bank zijn in 1953 geplaatst in de hal van het administratiegebouw van het gemeentehuis. Na een verbouwing in 1990 van deze administratieve ruimten is de zitbank daar gebleven maar de plaquette was tegen de buitenmuur van het raadhuis geplaatst. De plaat was gemaakt door steenhouwerij Eijgelaar uit Wolvega en de Friestalige tekst was gemaakt door Jan de Vries, destijds inwoner van Gaasterland en tevens gedecoreerde verzetsstrijder. Totale kosten f. 2277,44. (€ 1.000). De kinderen uit de hoogste klassen van de drie basisscholen uit Balk hebben het monument geadopteerd en komen hier ieder jaar in de maand april gezamenlijk bijeen voor een eigen herdenking. De inwoners van Balk en omgeving komen hier op 4 mei samen voor de jaarlijkse herdenking om 20.00 uur. In het vijfde jaar (deelbaar door 5) wordt een stille tocht gehouden vanuit Balk naar de kerkelijke begraafplaats in Harich. Hier wordt dan rond het graf van Joop Schweitzer een herdenking gehouden.