Rinze van der Goot

Als gevolg van een longziekte overlijdt op 26 augustus 1945 in Singapore de op 30 september 1920 in Sloten geboren Rinze van der Goot. Hij had al geruime tijd gevangen gezeten in Japanse gevangenkampen. De familie kreeg eerst op 5 november 1945 daarvan bericht. Rinze van der Goot was Matroos 1e klas bij de Koninklijke Marine. In januari 1946 werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar Java. Hij werd begraven op het Nederlands ereveld Kembang Kuning in Soerabaja, afdeling Karel Doormanhof, vak KDH B 14.

Zijn ouders waren de rasechte Slotenaren Peeke van der Goot (1888-1978) en Jetske van der Goot – Leentjes (1891-1987). Rinze had geen broers maar wel vier zusters: Popkjen van der Goot, geboren 1913 in Biederij,Duitsland;  Johanna van der Goot, geboren 1914 in Wijckel, Joukje, geboren 1916 in Sloten en Trijntje, geboren 30 september 1920 in Sloten. Zij was de tweelingzuster van Rinze. Trijntje was volgens haar geboorteakte om “acht een tweede ure” (half negen) geboren en Rinze om 9 uur. Bij de aangifte was vader Peeke agent van politie in Amsterdam waar ook zijn vrouw en gezin woonde.

De grootouders waren Folkert Leentjes en Popkjen de Vries. Het echtpaar verloor twee kleinzonen in de Tweede Wereldoorlog. Dat was de hierboven genoemde Rinze van der Goot en de kleinzoon Folkert Elsinga. De beide jongemannen waren dus neven. Op 8 maart 1945 was Folkert Elsinga gefusilleerd bij Leusden. Het verhaal van Folkert staat geschreven in deze van-dag-tot-dagserie van 1945.

De familierelatie ziet er alsvolgt uit.

 

Folkert Leentjes         trouwde met              Popkjen de Vries

1862-1949                  27-05-83                  1863-1907

Folkert hertrouwde 1908 met Trijntje Slot.

Er werden 5 kinderen geboren.

  1. Durk 2. Wopke 3. Jetske                    4. Reino          5. Durk

1884-1890     1885-1956                1894-1991                1901-1996     1903-1988

 

Nr. 3 Jetske Leentjes trouwde op 14 november 1912 met Peeke van der Goot. Uit dit huwelijk werd Rinze geboren.

 

Nr. 4. Reino Leentjes. Zij trouwde op 2 december 1922 met Tjerk Elsinga (1903-1990) zoon van Pieter Elsinga en Symentje Grasman. Zij kregen vier kinderen:

Marijke Reino (1923); Folkert (1925); Pieter Simon (1927) en Trijntje (1930).

In de Leeuwarder Courant van 15 november 1977 is een artikel gewijd aan het 65-jarig huwelijk van Peeke en Jetske van der Goot.