AGENDA

DECEMBER 2023.
DE BESCHRIJVING OVER DE PERIODE VAN JAPANSE ONDERDRUKKING IN NEDERLANDS-INDIË 1942-1945 IS IN CONCEPT KLAAR. HET BETREFT DE LOTGEVALLEN VAN DE 21 OUD-GAASTERLANDERS DIE IN DIE PERIODE DAAR ZIJN OVERLEDEN. VERDER IS DAARBIJ HET VERHAAL VAN WIEGER STEEGENGA TOEGEVOEGD OVER DE BIRMASPOORLIJN. HIJ OVERLEEFDE ONGEVEER 25 KAMPEN. TENSLOTTE IS HET VERHAAL VAN DE IN BALK GEBOREN JACOBUS CORNELIS BUUR TOEGEVOEGD. HET IS NOG NIET BEKEND WANNEER HET OP DEZE WEBSITE WORDT GEPLAATST.

5 DECEMBER 2023.
Het verhaal van geheimagent Cornelis Hendrik van Brink is fors aangevuld met nieuwe gegevens.
Eveneens is het hoofdstuk van Begraafplaats Nijemirdum aangevuld met meerdere gegevens van de vliegtuigcrash van 29 maart 1943 bij Tacozijl.

Er wordt vanaf 7 december 2023 door HWG gewerkt aan het onderzoek naar het Bewaar- en Interneringskamp Sondel in de periode 17 april 1945 – 1 december 1946. Eind 1945 waren daar meer dan 500 personen ondergebracht in afwachting van hun berechting.

DINSDAG 16 APRIL 2024
PowerPointpresentatie tijdens maandelijkse koffieochtend voor Elahuisters om 10.00 uur in Dorpshuis te Elahuizen over “Sporen WO2 Gaasterlân 2024” Uiteraard komen de zaken die zich in Elahuizen hebben afgespeeld ook aan de orde zoals Joop Schweitzer en Zathe Stilgelegen.