Lancering V2 in Rijs

DEZE PAGINA IS NOG ONDER CONSTRUCTIE

J.G. (John) Keulen heeft 78 x een V-2 lancering genoteerd; Rintje Mulder noteerde 70 x een V-2 start en Jan J. Van der Veer heeft 71 x een V-2 start opgeschreven. Uit een verkenningsrapport van de illegaliteit in Gaasterland is een beknopt overzicht van de starts in de periode 10 – 18 oktober 1944. Wim Stienstra uit Balk heeft in blauwe kleur de aanvullingen verwerkt uit de internetsite: V2rocket.com.

In het boek: De luchtoorlog boven ZW Friesland 1940-1945” noemt Jan J. Van der Veer weer het aantal van 69 lanceringen.

Alle drie personen hebben melding gemaakt van drie misstarts.

H. Twerda uit Bakhuizen vermeldt zowel een aantal van 75 als van 81 lanceringen, doch heeft daarvan geen individuele data en tijdstippen nagelaten. John Keulen en Rintje Mulder hebben 70 keer – onafhankelijk van elkaar – melding gemaakt van dezelfde lancering.

Met juridische zekerheid kan worden aangenomen dat er 70 lanceringen in Rijs hebben plaatsgevonden. 

John G.Keulen heeft aangegeven dat hij de tijdstippen heeft genoteerd zoals de St. Odulphuskerk in Bakhuizen die aangaf.

Deze kerk had de Duitse tijd. De tijden in Engeland en Nederland waren gedurende de periode van 2 oktober 1944 tot en met 1 april 1945 gelijk. Er was een ingewikkeld systeem. De Duitsers hadden kort na de bezetting van Nederland de Duitse- of Berlijnse tijd ingevoerd.

In Engeland waren er perioden waarin de ,,dubbele zomertijd” werd gebruikt. Nederland kende ook zomer- en wintertijden.

listv2-1

Gemeente Gaasterland:
Vergoeding ter zake van inkwartiering bij particulieren  en in hotels of pensions
Betaalstaat van uitbetaalde kwartiergelden toegekend overeenkomstig de verordening van den rijkscommissaris voor het bezette nederlandse gebied
naam adres aant. rang bed aantal dagen fl. per dag fl. totaal
23-09 tot 20-10
L. Hoogeveen Mardeleane 2, Rijs 3 officier met 27 1,00 81,00
1 kantoor met 27 0,30 8,10
G. Jans Mientwei 1, Rijs 5 officier met 27 1,00 135,00
3 manschappen met 27 0,20 16,20
1 kantoor met 27 0,30 8,10
G. Jans Mientwei 1, Rijs (tuinhuisje) 8 manschappen met 27 0,20 43,20
Y. de Vries Marderleane 21, Rijs 1 officier met 27 1,00 27,00
7 postofficier met 27 1,00 189,00
1 manschappen met 27 0,20 5,40
R. Osinga Marderleane 11, Rijs 1 officier met 27 1,00 27,00
4 postofficier met 27 1,00 108,00
1 manschappen met 27 0,20 5,40
Nagelhout Marderleane 3, Rijs 2 manschappen met 27 0,20 10,80
L. Feenstra Marderleane 5, Rijs 2 manschappen met 27 0,20 10,80
J. op de Hoek Marderleane 9, Rijs 2 manschappen met 27 0,20 10,80
1 officier met 27 1,00 27,00
10 manschappen zonder 27 0,10 27,00
J.B. Schurink Mientwei 11, Rijs 4 manschappen met 27 0,20 21,60
A. van Griethuizen Mieniwei 7 , Rijs 2 met 27 0,20 10,80
P. Keulen Mientei 4,  Rijs 2 manschappen met 27 0,20 10,80
H. de Jager Mientwei 15, Rijs 5 manschappen met 27 0,20 27,00
A. Wiersma Marderleane 12, Rijs 1 officier met 27 1,00 27,00
Boerenschool Marderleane 1, Rijs 15 officier met 27 1,00 405,00
122 manschappen zonder 27 0,10 329,40
Y. v.d. Schaaf Marderleane 33, Rijs 2 officier met 27 1,00 54,00
Dijkstra 2 officier met 27 1,00 54,00
6 manschappen met 27 0,20 32,40
J.G. Visser 1 officier met 27 1,00 27,00
10 manschappen zonder 27 0,10 27,00
Huis Ternate Huis Ternate 8 manschappen zonder 27 0,10 21,60
M. de Jong Mientwei 17, Rijs 8 manschappen zonder 27 0,10 21,60
U. Cnossen Marderleane 6, Rijs 10 manschappen zonder 27 0,10 27,00
D. Bakker Leise Leane 6, Rijs 2 manschappen met 27 0,20 10,80
T. Weitenberg De Griene Leane 2, Rijs 8 manschappen zonder 27 0,10 21,60
Wed. Buwalda De Griene Leane 1, Rijs 8 manschappen zonder 27 0,10 21,60
J. Breimer Kerkstraat 18, Oudemirdum 2 officier met 27 1,00 54,00
J. Visser Huningspaed 5, Oudemirdum 2 manschappen met 27 0,20 10,80
G. v.d. Veen J. Schotanuswei 25, Oudemirdum 2 manschappen met 27 0,20 10,80
T. Luinenburg J.Schotanuswei 21,  Oudemirdum 2 manschappen met 27 0,20 10,80
Gez. Loonstra J. Schotanuswei 80, Oudemirdum 1 officier met 27 1,00 27,00
1 manschappen met 27 0,20 5,40
P. Roskam J. Schotanuswei 33, Oudemirdum 1 manschappen met 27 0,20 5,40
A. Boschma J. Schotanuswei 23, Oudemirdum 1 officier met 27 1,00 27,00
2 manschappen met 27 0,20 10,80
O. Monsma Huningspaed 9, Oudemirdum 2 manschappen met 27 0,20 10,80
J. v.d. Zee J. Schotanuswei 31, Oudemirdum 1 garage LKW 27 0,10 2,70
Gez. Hettinga J. Schotanuswei 42, Oudemirdum 2 manschappen met 27 0,20 10,80
M. Bijlsma J. Schotanuswei 3, Oudemirdum 2 manschappen met 27 0,20 10,80
L. Samplonius Huningspaed 7, Oudemirdum 2 manschappen met 27 0,20 10,80
totaal: 292
23-09 tot 27-10
B. Schotanus Kippenburg 1 kantoor 34 0,30 10,20
1 kantoor 34 0,30 10,20
1 officier met 34 1,00 34,00
2 officier met 34 0,50 34,00
15 manschappen zonder 34 0,10 51,00
6 officier met 34 1,00 204,00
2 manschappen zonder 34 0,10 6,80
23 manschappen zonder 34 0,10 78,20
1 verpleegwagen 34 0,10 3,40
totaal: 344
12-10 tot 27-10
A. Boonstra Balk 1 ziekenzaaltje 14 0,30 4,20
1 officier zonder 14 0,50 7,00
2 officier met 14 0,50 14,00
1 officier met 14 0,50 7,00
1 garage 14 0,10 1,40
Gemeente Gaasterland 1 officier zonder 14 0,30 4,20
12 manschappen zonder 14 0,10 16,80
1 werkplaats 14 0,10 1,40
Gebouw chr.  belangen Balk 4 officier zonder 14 0,30 16,80
28 manschappen zonder 14 0,10 39,20
totaal: 52
29-10 tot 01-11
J. Hospes Oudemirdum 10 manschappen zonder 3 0,10 3,00
1 kast 3 0,10 0,30
totaal: 11
25-10 tot 01-11
A. Rotman Wilhelminastraat 56, Balk 1 kantoor 7 0,30 2,10
totaal: 1
totaal: 2647,10
Opmerkingen bij de bovenstaande gegevens:
Wie bepaalde dat de manschappen op bovenstaande adressen moesten worden gehuisvest?
Ook moesten hun kleren worden gewassen. Waar gebeurde dat?
Konden bovengenoemde “gastgezinnen” weigeren om Duitse manschappen op te nemen?
Bij alle adressen staat nergens vermeld dat de “gasten” ook eten kregen. Waar aten ze dan wel?