Jeanne Louise Agathe Wittermans-Tjebbes

Jeanne Louise Agathe Tjebbes overleed op 31 mei 1945 in het Japanse burgerkamp Sint Vincentius in Batavia, Nederlands-Indië. Zij was op 17 oktober 1901 in Oudemirdum geboren als dochter van predikant Luyke Broers Tjebbes, geboren op 11 juli 1867 in Koudum en overleden op 27 november 1942 in Utrecht. Haar moeder was Guliana Cornelia Posthumus Meyjes, geboren op 22 mei 1869 in Amsterdam en overleden op 10 juli 1958 in Amerongen. Ds. L.B. Tjebbes diende de Nederlands Hervormde Kerk van Oudemirdum van 1896 - 1903. Hij behoorde tot de Confessionele Vereniging in de Nederlandse Hervormde Kerk. Jeanne werd met haar ouders op 29 september 1903 uitgeschreven naar Medemblik. Op 16 november 1909 werd de gemeente Middelburg de nieuwe woonplaats.

Jeanne Louise Agathe had twee broers die beiden in Oudemirdum geboren waren: Cornelis Tjebbes, geboren op 7 juni 1900 en overleden in 1935. De andere broer was Jeremias Willem Anne Tjebbes, geboren op 12 mei 1903. Hij werd arts in Utrecht en overleed in 1997. Jeanne kreeg in 1905 een zuster Esther Catharina, geboren in 1905. In 1919 kreeg Jeanne het diploma voor de 5-jarige HBS-opleiding in Middelburg. Op 14 augustus 1930 trouwde onderwijzeres Jeanne Louise Agathe in Middelburg met de 34-jarige onderwijzer Douwe Wittermans. Hij was in Hoogeveen geboren en woonde bij huwelijk in Groningen. Zijn ouders waren Johannes Wittermans, schoolhoofd en Meino de Vries, beiden wonende in de gemeente Idaarderadeel. In Nederlands-Indië werd Douwe Wittermans leraar aan de Christelijk-Hollandsch-Inlandsche kweekschool in Soerakarta.. Ook is hij bekend als 1e luitenant Inf. KNIL in Bandoeng. Uit het huwelijk van Jeanne en Douwe zijn twee kinderen bekend: Johannes Wilhelmus Wittermans 1931-2008 en Luyke Wittermans 1935-2001.

Op 2 februari 1944 werd bekendgemaakt dat Douwe als krijgsgevangen militair - beneden de rang van officier – verbleef in kamp Zandee in Zwanenburg. In 1946 keerde Wittermans terug naar Nederland. Hij trouwde met Charlotte (“Lot”) Schreuder (1911-1996). Zij was arts-orthopedagoge. Op 9 november 1947 werd in Amersfoort hun zoon Jacob Anton Wittermans geboren maar twee dagen later overleden. Op 28 maart 1964 overleed Douwe Wittermans in Enschede. Jeanne Louise Agathe Tjebbes werd begraven op het Nederlands ereveld Pandu Bandung in vak V 912.