Plaquette Raadhuis Balk

Foto J.G.Vogelzang 5 mei 2006.

GEVALLEN IN DE STRIJD TEGEN ONRECHT

EN SLAVERNIJ, DAT WIJ IN VREDE

VOOR RECHT EN VRIJHEID WAKEN.

Deze marmeren gedenkplaat is aangebracht aan de buitenmuur van het voormalige raadhuis van de gemeente Gaasterland in Balk ter herinnering aan de Gaasterlanders die door het oorlogsgeweld om het leven kwamen. Hoe dit gebeurde is beschreven onder het menu SLACHTOFFERS. Het betrof.

Jacobus Boomsma
Jeen Hornstra
Joop Schweitzer
Johannes Nagelhout
Teeuwes en Anna de Boer

De gedenkplaat is op 4 mei 1953 door Jochum de Ruiter uit Balk, lid van de Tweede Kamer, overgedragen aan de gemeente Gaasterland. De overdracht vond plaats om 19.15 uur voorafgaand aan een stille tocht naar de begraafplaats in Harich. Het was een geschenk van de ex-illegaliteit. Initiator en promotor hiervan was de verzetsleider Benjamin Herre Steegenga. Tegelijkertijd werd ook een zitbank geschonken met de daarin gegraveerde jaartallen 1940 – 1945. De plaat en de bank zijn in 1953 geplaatst in de hal van het administratiegebouw van het gemeentehuis. Na een verbouwing in 1990 van deze administratieve ruimten is de zitbank daar gebleven maar de plaquette is tegen de buitenmuur van het raadhuis geplaatst. De plaat is gemaakt door steenhouwerij Eijgelaar uit Wolvega. De totale kosten waren f. 2277,44. (€ 1.000).

De Friestalige tekst is gemaakt door Jan de Vries, destijds inwoner van Balk en gedecoreerd verzetsstrijder. In 1945 had de Vereniging Friesland 1940-1945 een prijsvraag uitgeschreven voor een Friestalige spreuk op de gedenkstenen op de graven van hen, die in de jaren 1940-1945 hun leven gaven voor vaderland, vrijheid en recht. De inzending van de spreuk door Jan de Vries werd bekroond: “Fallen yn ‘e striid tsjin ûnrjocht en slavernij – dat wy yn frede foar rjocht en frijdom weitsje”.  De kinderen van de basisscholen uit Balk hebben het monument geadopteerd en komen hier ieder jaar aan het eind van de maand april bijeen voor een eigen herdenking. De inwoners van Balk en omgeving komen hier ieder jaar op 4 mei samen voor de jaarlijkse herdenking om 20.00 uur.

Foto J.G.Vogelzang 5 mei 2006